Board logo

標題: 測你對愛情嘅忠誠度,會唔會背叛愛人-心理測驗超準 [打印本頁]

作者: chunchung_jigei    時間: 13-6-2018 10:36 AM     標題: 測你對愛情嘅忠誠度,會唔會背叛愛人-心理測驗超準

測你對愛情嘅忠誠度,會唔會背叛愛人-心理測驗超準
飯後你習慣怎麽擺放筷子?


1.將筷子亂散一通

2.將筷子放在碗上面

3.將筷子放在飯碗左邊或右面

4.將筷子放在碗前或後面
1.將筷子亂散一通
你係那種吃完就算,始亂終棄既人。你轉換戀人既速度頻密,做你情人全無安全感言。
2.將筷子放在碗上面
你對愛情相當認真,飲水思源,對情人從一而終,絕唔見異思遷,係一個老實好情人。此外你既家庭觀念濃厚,永遠將家人放第一位。
3.將筷子放在飯碗左邊或右面
你對愛情有無限憧憬,經常夢想自己能成為愛情小說中既男女主角。為了愛情,你甚至能夠犧牲許多。
4.將筷子放在碗前或後面
你係講求實際既人,假設只能從麵包與愛情中選一項你必定會選前者。當面對愛情既煩惱時,你往往都能夠以冷靜既態度面對。
歡迎光臨 香港交友討論區 (http://hk.hkeasychat.com/) Powered by Discuz! 6.0.0